Skip to content

Hushållens ekonomi – student

Här kan du se ett exempel på inkomster och de mest nödvändiga utgifterna för en student boende i studentrum.

Exempel i siffror för en student
Inkomst i kr per månad   Utgifter i kr per månad   Kvar
Studielån, 4 veckor* 7568 Hyra studentrum 3 410  
Studiebidrag, 4 veckor* 3292 Mat**
2 950  
Bostadsbidrag 1 100 Kläder 520  
Summa inkomster 11960 Hygien, fritid 1 090  
Skatt 0 Studiematerial 850  
    Övrigt nödvändigt 1 830  
Disponibel inkomst 11960 Summa utgifter -10 650 = 1 310

Posten "Kvar" är det som blir över till övrig konsumtion, nöjen, resor, sparande och bil.

* Summa studiemedel per fyra veckor motsvarar 10 860 kr.

** Lagar all mat hemma. Äter man i stället kårlunch tre gånger i veckan så ökar utgiften med 800 kronor.

Så här har vi räknat

Student med studielån, studiebidrag och bostadsbidrag. Bor i studentrum.