Skip to content

Privat – banktjänster

Många letar efter

Aktuellt just nu

* Climate Impact - Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Fonden kan minska/öka i värde och du kan förlora dina pengar. Faktablad och informationsbroschyr finns på swedbankrobur.se/fondlista.

Tips och råd

Vad blir kostnaden för ditt lån?

Nyheter

2023-05-09 08:00

Swedbanks Investeringsstrategi: Marknad i limbo skymmer vägskäl

Från ett läge där hög inflation, räntehöjningar och turbulens präglat marknaderna blickar många fram mot ljusare tider. Men än är det inte läge att prisa in väntade förbättringar, och Swedbanks allokeringsexperter behåller därför en neutral vikt i den uppdaterade Investeringsstrategin.

2023-04-25 07:00

Swedbank Economic Outlook: Två tuffa år väntar för svensk ekonomi

Svensk ekonomi stagnerar i kölvattnet av fortsatt hög inflation och urholkad köpkraft. Riksbanken väntas fortsätta höja räntan till i juni och finanspolitiken är åtstramande, vilket gör att hushållens konsumtion försvagas ytterligare. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

  • 2023-04-04 08:00
  • 2023-03-07 08:00
  • 2023-02-07 08:00