Sörmlands Sparbank stöttar ungdomsverksamheter, utbildning, idrott, kultur, miljö och näringsliv. Som kund hos oss är du en del av det lokala kretsloppet och bidrar till ett Sörmland som är attraktivt att besöka, bo och verka i.

Som sparbank gillar vi när besluten fattas så lokalt som möjligt, även när gäller vårt samhällsengagemang. Därför har vi två regionala marknadsråd, ett i Nyköping och Oxelösund och ett i Katrineholm, Flen och Vingåker.

Ledamöterna i de lokala marknadsråden fattar beslut om ekonomiskt stöd till aktiviteter och verksamheter som stärker lokalsamhället och den lokala samhällsutvecklingen i respektive kommuner

Marknadsråden utgör inte en del av bankens ledning och styrning, utan har till uppgift att stärka bankens affärsverksamhet och samhällsengagemang lokalt. Varje ledamot fungerar som ambassadör för banken och är en viktig länk och kontaktyta gentemot kunder och allmänhet.