Nedan ser du några av de projekt och organisationer som har fått bidrag.