Det offentligas ambitioner och planer kräver moderna betal- och finanslösningar för att samhället ska utvecklas.