Analyser

Sörmlands Sparbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Prenumerera på nyhetsbrev - få analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt och Aktiellt. Mer information finns på Marknadsinformation. Dessutom har banken tv-sändningar Swedbank TV och bloggar med de senaste analyserna.

Brett produktutbud

Sörmlands Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter, Både från Swedbank Robur och andra fondförvaltare. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du  i Fondlistan.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Sörmlands Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Sörmlands Sparbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier.
Hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Sörmlands Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken, appen och iPad-banken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns.
Digitala tjänster

Brett kontorsnätverk och Kundcenter

Vi har sju bankkontor och finns i kommunerna Flen, Katrineholm, Vingåker, Nyköping och Oxelösund. Du är alltid välkommen om du har frågor kring ditt sparande. Du kan även kontakta Kundcenter på 0771-350 350 om du vill prata med en rådgivare. Öppet dygnet runt.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter. Observera att kunder som har Guldeken - Private Banking eller Premium betalar för den tjänsten, det definieras därför inte som en kvalitetshöjande tjänst i det här sammanhanget. 

Utbildning och socialt ansvarstagande

Sörmlands Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.

Sörmlands Sparbank har en ungdomsansvarig som utbildar och sprider kunskap om ekonomi. Vi har också ett nära samarbete med bland annat Ung Företagssamhet.