Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,40 %

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,05 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Sparkapitalkonto

Pris

Ränta 

- Saldo upp till 250 000 kr aktuell ränta 0,30 % 
- Saldo äver 250 000 kr aktuell ränta 0,55 % från första kronan

- Saldo över 1 000 000 kr aktuell ränta 0,75 från första kronan

 

Fria uttag

Sparbankskonto Privat

Pris

Sparbankskonto Privat nyöppnas ej.

Ränta 0,10%

- Två fria uttag, därefter uttagsavgift på 2% på uttaget belopp. Uttagsavgiften räknas av vid ränteutbetalningen vid årets slut eller vid kontoavslut. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta. 

- Insättning per månad är max 2 000 kronor

- Uttag/insättning kan endast göras i samband med besök på bankkontor eller via Kundcenter Privat.

 

 

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 1,40 % på SkogskontoSkogsskadekonto

Pris

Räntan är för närvarande 1,40 % på Skogsskadekonto.Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag