Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Tre personer sitter vid ett bord och med skisser, färgprover, dator, kaffe och mobil

Företag och föreningar 

Konto Ränta
Företagskonto 0 %
Placeringskonto Företag 0 %
Sparbankskonto Företag - sparkonto för månatlig överföring 0,05 %
Skogskonto 0,90 %
Skogsskadekonto 0,90 %
Skogslikvidkonto 0,65 %

Villkor för sparbankskontot: 
Sparbankskonto Företag nyöppnas ej.

- Sparande sker genom månatlig överföring från företagskonto på maximalt 10 000 kr per månad.
- Två fria uttag per år, därefter uttagsavgift på 2 % på uttaget belopp. Uttagsavgiften räknas av vid ränteutbetalningen vid årets slut eller vid kontoavslut. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta. 


Penningmarknadskonto

Räntebaser In * Ut *
(1) SWB DAG (DAGI/DAGU) 0,000 % 0,200 %
(2) SWB VECKA (VECI/VECU) -0,220% -0,070%
(3) SWB BAS (BARI/BARU) -0,220 % -0,070%
(4) SWB STIBOR (STIV) ej inlåning -0,060%

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.