Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor företag - inlåningsräntor

Manshänder som skriver på en tygproduktslapp - litet företag

Företag och föreningar 

 

Konto
Ränta
Företagskonto 0 %
Placeringskonto Företag 1,15 %
Sparbankskonto Företag - sparkonto för månatlig överföring 0,80 %
Skogskonto 2,15 %
Skogsskadekonto 2,15 %
Skogslikvidkonto 1,90 %

Villkor för sparbankskontot: 
Sparbankskonto Företag nyöppnas ej.

- Sparande sker genom månatlig överföring från företagskonto på maximalt 10 000 kr per månad.
- Två fria uttag per år, därefter uttagsavgift på 2 % på uttaget belopp. Uttagsavgiften räknas av vid ränteutbetalningen vid årets slut eller vid kontoavslut. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta. 


Inlåningsräntor privat