Hoppa till textinnehållet

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Swedbank Boindex kvartal 2: Allt svårare för hushållen att köpa bostad

Högre bolåneräntor och elkostnader gör det allt dyrare för hushållen att köpa bostad, trots lägre bostadspriser. Det visar Swedbank Boindex, som sjunker för fjärde kvartalet i rad.  

Swedbanks sammanvägda Boindex sjönk med fyra enheter från 106 till 102 under det andra kvartalet 2022. Hushållen behöver nu lägga i genomsnitt 29 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter om de köper en bostad idag.

- Trots lägre bostadspriser steg boendeutgifterna för dem som köpte en bostad under kvartal två. Högre bolåneräntor och elkostnader gör det allt svårare att köpa en bostad. Boendeutgifterna är nu så höga att det mesta talar för att bostadspriserna kommer att fortsätta sjunka, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Kraftig ökning av boendeutgifter

Boindex för småhus sjönk under den kritiska gränsen 100 och ligger nu på 99. Det betyder att de som vill köpa ett småhus idag i genomsnitt behöver använda mer än 30 procent av sin disponibla inkomst för boendeutgifter. Även Boindex för bostadsrätter sjönk och ligger nu på 108. 

- Stigande bolåneräntor i kombination med högre kostnader för uppvärmning och hushållsel är ingen rolig kombination för bostadsägare. Fortsätter utvecklingen väntar en svår prövning för landets småhusägare och bostadsrättshavare, säger Arturo Arques.

Fortsatt goda marginaler för många – men tuffare för ensamstående och unga 

Swedbank och sparbankernas beräkningar visar dock att sammanboende i småhus har goda marginaler och därmed råd att bo kvar i småhus och behålla eventuella bilar även om den genomsnittliga bolåneräntan stiger till 2,8 procent och inflationen ligger kvar på 8 procent. Sammanboende i småhus har så pass goda marginaler att det finns pengar kvar även till sparande och annan konsumtion än bara nödvändiga levnadskostnader. Värre är det för ensamstående med barn och unga utan barn i småhus. För dem blir det svårt att äga en bil och klara ett rimligt sparande, säger Arturo Arques. 

Checklista vid köp av bostadsrätt

För den som bor i bostadsrätt påverkas boendekostnaden också av bostadsrättsföreningens ekonomi. Därför är det viktigt att ha koll på till exempel föreningens kostnader, skuldsättning och sparande. För att underlätta för den som ska köpa en bostadsrätt har Swedbank tagit fram en checklista. Checklista - köp av bostadsrätt

- Med checklistans underlättas bedömningen av bostadsrättsföreningens ekonomi och möjligheten att hitta en lägenhet i en välskött förening, säger Arturo Arques.