Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Swedbank Boindex kvartal 3: Bostadspriserna har sannolikt inte nått botten

Efter sex kvartal med sjunkande värden vände Swedbank Boindex upp under årets tredje kvartal. Lägre bostadspriser samt lägre el- och uppvärmningskostnader är förklaringen. Fortsatt stigande bolåneräntor talar för att bostadspriserna ännu inte nått botten.

Swedbank Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa bostad. Under kvartal tre steg Boindex från 92 till 94. Det innebär att den som köper en bostad idag i genomsnitt behöver lägga 32 procent av disponibel inkomst på boendeutgifter.

- Trots att Boindex steg under kvartal tre är det mycket som talar för att bostadspriserna ska ner lite till innan det vänder, inte minst på bostadsrätter. Fortsatt stigande bolåneräntor och stora underskott i en majoritet av landets bostadsrättsföreningar är huvudförklaringen, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Början på slutet av prisnedgången?

Utsikten med fortsatt stigande bolåneräntor gör att läget ser tufft ut för hushållen. Med en prognos på fem procent i bolåneräntor vid årsskiftet behöver bostadspriserna sjunka med två procent för att Boindex ska ligga kvar på dagens 94. För att nå den viktiga nivån 100, som brukar ses som en brytpunkt för förhållandevis god köpkraft, behöver bostadspriserna sjunka med 14 procent.

- Trots ett ökat utbud av bostäder och lägre bostadspriser har antalet affärer minskat. Uppenbarligen har marknaden ännu inte hittat ett nytt jämviktspris. Vår bedömning är att priserna sannolikt sjunker med ytterligare fem procent, säger Arturo Arques.

Småhusägare underskattar underhållskostnaden

Hög inflation och stigande bolåneräntor pressar många småhusägare. Att skjuta på nödvändiga reparationer och underhåll kan vara ett alternativ för att klara ekonomin, men det kan bli dyrt om man prioriterar fel.

- Gör en budget och en underhållsplan. Avstå från underhåll som inte kan leda till följdskador och fokusera bara på renoveringar som behövs för att säkra fastighetens värde, säger Arturo Arques.

Hur ser läget ut i din region och kommun?