Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sörmlands Sparbank.
Tabellen fylls successivt på.