Så funkar det att låna till boende

Både din ekonomi och den bostad du köper kommer att bedömas innan du fårlånet beviljat. Det innebär att vi gör en ny kreditprövning och att bostaden kommer att värderas. I de flesta fall godkänner vi köpeskillingen som värde, men inte alltid. I samband med att du ansöker om bolån tar vi också en ny kreditupplysning.

Vi hjälper dig att räkna

Dina möjligheter att låna kan se olika ut beroende på vilken bostad du köper. Köper du en fastighet behöver din egen insats även täcka kostnader för lagfart och pantbrev. Vi hjälper dig att räkna ut vad kostnaderna för lagfart och pantbrev blir.

Köper du en lägenhet så kan bostadsrättsföreningens ekonomi påverka hur mycket du får låna. Vi tittar på vad din lägenhets andel av bostadsrättsföreningens totala kostnader är och vad det skulle kunna innebära i form av en ökad månadsavgift till föreningen vid stigande ränteläge.

Behöver du ett överbryggningslån?

Ska du sälja din nuvarande bostad i samband med ditt nya bostadsköp? Då kan du tillfälligt behöva låna för din nya bostad, ett så kallat överbryggningslån. Är det aktuellt behöver vi veta det i samband med att du ansöker om bolån, så att vi kan räkna på det vid uppläggning av lånen. Du behöver i regel ha ett försäljningskontrakt klart på din nuvarande bostad för att vi ska kunna betala ut de nya lånen. Tänk på att sätta tillträdesdatum på din nya bostad så att försäljningen av din gamla hinner bli klar. Ett överbryggningslån kan du som längst ha i 6 månader.

Vi behöver känna dig

Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker och andra finansiella bolag har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi har också en skyldighet att löpande följa upp att informationen är aktuell. Innan ett bolån kan godkännas och betalas ut måste vi därför uppdatera uppgifterna om dig som låntagare genom att ställa frågor om din ekonomi och hur du kommer att använda bankens tjänster. Vi kan också behöva se underlag på varifrån din kontantinsats kommer.

Läs mer om varför banken ställer frågor (Svenska Bankföreningen)