Lånet är ett så kallat bottenlån med fastigheten som säkerhet. Ni kan låna i Sörmlands Sparbank för att finansiera ny- och ombyggnation när ni köper nytt, eller bara lägga om befintliga lån. Lån i Sörmlands Sparbank går att kombinera med byggnadskrediter allt efter era behov.

Råd och tips

Varför inte passa på att se över samtliga lån som företaget har. Det går kanske att lägga om dem och få bättre villkor. Samtidigt får ni tillgång till bankens hela utbud av produkter och tjänster.