Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Svag krona - så påverkas din ekonomi

Den svenska kronan har försvagats kraftigt. Omvärldsoro med turbulens på både börs och räntemarknaderna är en förklaring. Våra experter benar ut hur det påverkar konsumtion, lån och placeringar.

Mid adult businessman standing in office

Den som varit utomlands nyligen har fått känna av att den svenska kronan är lågt värderad, framför allt i jämförelse mot dollarn men även mot euron. Andreas Wallström, prognoschef på Swedbanks avdelning för makroanalys, förklarar den svaga kronan.

– En global oro kring fortsatt hög inflation och stigande räntor, samt dess följder på konjunktur, tynger den svenska kronan, förklarar Andreas Wallström. I oroliga tider tenderar investerare att fly små ekonomier, vilket också pressat andra mindre valutor såsom den norska kronan.

Försvagningen av kronan handlar också om ränteutvecklingen i Sverige och omvärlden, inte minst USA.

– Även om Riksbanken har höjt sin styrränta mycket på sistone så ligger man ändå efter den amerikanska ränteutvecklingen. En relativt låg ränta i Sverige gör att utländska investerare kanske hellre väljer USA för sina placeringar i räntepapper.

Konsumtion, lån och placeringar med en svag krona, hur ska man tänka?

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, benar ut.

– Många svenskar som rest utomlands i sommar har förstås känt av den svaga kronan. En stor del av det vi konsumerar i Sverige importeras också och mycket kommer från Europa och USA. När euron och dollarn stärks mot den svenska kronan leder det till högre priser i Sverige, säger Arturo Arques.

Det motsatta gäller förstås för de svenska exportföretagen, där en svag krona gör deras produkter billigare för omvärlden att köpa, vilket underlättar exportföretagens försäljning.

Vad gäller lån har de allra flesta svenskar sina lån i Sverige, och då påverkar inte den svaga kronan, fortsätter Arturo Arques.

– Har du tagit lån utomlands, för till exempel ett hus i Spanien som du sedan säljer för att flytta hem, då ska du förhoppningsvis inte påverkas särskilt mycket så länge priset på bostaden inte sjunkit. Lånet har förvisso blivit dyrare i svenska kronor men det har även bostaden blivit. En bra regel att sträva efter är att ha lånen i samma valuta som tillgången. Ett lån i euro eller dollar för att finansiera ett husköp i Sverige hade varit värre.

Placeringar utomland påverkas självfallet också.

– Har man investerat i utländska aktier noterade i till exempel dollar, så har man en valutaexponering. Hittills har den svaga kronan gynnat svenska sparare som kunnat ta del av en börsuppgång och en starkare dollar, men om man tror att kronan kommer att stärkas framöver, då ska man vara försiktig med en utlandsinvestering som inte är valutasäkrad.

Andreas Wallström menar att det i dagsläget inte finns mycket som talar för att kronan ska stärkas framöver och Swedbanks prognos är att kronan förblir svag.

– Vi räknar med att oron kring den globala ekonomi kommer att bestå en tid framöver, vilket talar för en fortsatt svag krona i närtid. Först någon gång under nästa år, när inflationen väntas falla tillbaka och ränteuppgången stannar av, kan den globala riskaptiten och kronan komma tillbaka, säger Andreas Wallström.

Spara och placera

Att spara pengar är grunden för att kunna göra roliga saker - nu och i framtiden. Ta del av våra tips om hur du kan placera.

Se över ditt sparande

Sparar du tillräckligt? Det är bra att hålla koll på sitt sparande med jämna mellanrum.

Andra läser också

 • Vad är inflation?

  Slå på ekonominyheterna och sannolikheten är stor att begreppet inflation poppar upp. Men vad innebär det och varför ska du bry dig?

  Inflation, vad är det?
 • Finanspolitik och penningpolitik - detta är skillnaden

  Sänka eller höja räntor för att stimulera eller dämpa ekonomin. Eller införa arbetsmarknadsåtgärder för att påverka. Vi benar ut skillnaden mellan finanspolitik och penningpolitik och vem som ansvarar för vad.

   

  Skillnaden på finanspolitik och penningpolitik