Hoppa till textinnehållet

Vår organisation

Eklöv

Sparbank är en egen associationsform och drivs utan enskilt vinstintresse. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen där det står att ändamålet för sparbankens verksamhet är "att, utan rätt för dess stiftare eller andra få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse".