Hoppa till huvudinnehåll

Tänk på detta när du köper skog

Har du bestämt dig för att köpa skog och vet vad du ska ha den till? Då kan du börja ringa in var på kartan den bör ligga. För många är närhet och tillgänglighet viktigt. Andra äger skog på distans och tycker att det fungerar utmärkt.

Three forest workers in the forest

Tips till skogsköpare

  • Bestäm syftet med köpet. Vad du vill ha skogen till?
  • Läs skogsbruksplanen. Är skogen löpande skött, hur ser åldersfördelningen ut?
  • Missa inte boniteten. Boniteten beskriver markens produktionsförmåga – den anges som ett tal, vanligen mellan 2 och 12, där 1 betyder att tillväxten i princip är obefintlig. Boniteten ska finnas med i alla skogsbruksplaner och prospekt.
  • Ta hjälp av skogskunniga för en bedömning på plats.
  • Bedöm tillgängligheten. Saknas skogsvägar eller är marken kuperad?
  • Tänk till på finansiering, räkna, analysera och ta kontakt med banken i tid.
  • Tänk framåt, skogsbruk är långsiktigt.
  • Försök att förutse det oväntade. Vilka anspråk kan kommuner och andra myndigheter tänkas ha på fastigheten i framtiden, för bostadsbyggande, vägar och annan infrastruktur?