Skip to content

Uppdaterade villkor

På den här sidan hittar du de produktvillkor för företagskunder som uppdaterats och förtydligats under 2021 och 2022.

Villkor Swish Handel

Swedbank och sparbankerna

Gäller från 1 maj 2022
Villkor Swish Handel- Swedbank och sparbankerna (pdf)

Villkor Företagstjänster med mera

Swedbank och sparbankerna

Gäller från 8 december 2021
Villkor Företagstjänster med mera - Swedbank och sparbankerna (pdf)

Villkor Swish Företag - Swedbank och sparbankerna (pdf)

Prislista Företag internationella betalningar

Swedbank

Gäller från 8 december 2021
Prislista internationella betalningar som gäller Swedbanks svenska företagskunder fr.o.m. 8 december 2021 (pdf)