Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter för kapitalförsäkring

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i fondförsäkring respektive depåförsäkring.

Typ av försäkring Värde över 1 miljon Värde under 1 miljon
Fondförsäkring 0,20 % 0,75 % + 120 kr / år
Depåförsäkring 0,20 % 0,40 %

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via telefonbanken.

Ingen försäkringsavgift för innehav överstigande 500 000 kr i följande utvalda fondportföljer.
Swedbank Roburs Private Banking-portföljer
Indecap Fondguide Bas och Offensiv (Sparbankerna)


* Avser svenska och nordiska aktier.