Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Avgifter för kapitalförsäkring

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i fondförsäkring respektive depåförsäkring.

Typ av försäkring Värde över 1 miljon Värde under 1 miljon
Fondförsäkring 0,20 % 0,75 % + 120 kr / år
Depåförsäkring 0,20 % 0,40 %

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via telefonbanken.

Ingen försäkringsavgift för innehav överstigande 500 000 kr i följande utvalda fondportföljer.
Swedbank Roburs Private Banking-portföljer
Indecap Fondguide Bas och Offensiv (Sparbankerna)


* Avser svenska och nordiska aktier.