Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Säkra Firman – försäkra ditt företag via Säkra

  • Egendomsskydd
  • Skydd mot avbrott i verksamheten
  • Rättskydd och ansvarsförsäkring
Restaurangpersonal har möte vid en bord med en laptop

En företagsförsäkring är en trygghet om olyckan varit framme och det är viktigt att vara rätt försäkrad.

Säkra Firman passar små och medelstora företag. Du skyddas mot de vanligaste problemen som inbrott, stöld, brand och skadegörelse. Men eftersom vi vet att det dyraste ofta inte är själva skadan utan avbrottet den orsakar, får du också ersättning för förlorade intäkter om något händer.

Läs mer om vad som ingår i Säkra Firma

I en företagsförsäkring ingår alltid:

  • Egendomsskydd – exempelvis skydd för företagets varor, inventarier och maskiner.
  • Avbrottsskydd – ger ersättning för fasta kostnader, löner och utebliven vinst.
  • Allmänt ansvar – skydd om du krävs på skadestånd genom sak- eller personskada.
  • Rättsskydd – kostnader för juridiskt ombud och rättegångs- kostnader vid tviste- och skattemål.
  • Tjänstereseförsäkring med bland annat resegods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Till det kommer de särskilda lösningar som du kan behöva beroende på ditt företags verksamhet och inriktning.