Utbetalning 24/6

  • Swedbank Lön Bas (SUS): 22/6, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: 21/6, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): 22/6, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: 23/6, kl 11.30

Utbetalning 28/6

  • Swedbank Lön Bas (SUS): 23/6, kl 09.00
  • Swedbank Lön (SUS) med tilläggstjänst lönespec: 22/6, kl 15.00
  • Bankgirot Lön (KI): 23/6, kl 19.00
  • Lönelista i internetbanken: 24/6, kl 11.30