Vi fattar beslut fyra gånger om året. Ansökningsformulären är öpnna året runt men vi läser av inkomna ansökningar följande datum:

31 januari – för projekt som ska genomföras april eller senare.
30 april – för projekt som ska genomföras under hösten eller senare.
31 augusti – för projekt som ska genomföras i november eller senare.
30 november – för projekt som ska genomföras på vårterminen.

Svar på ansökningarna förmedlas senast den 20:e i efterföljande månad.