Hoppa till textinnehållet

Vårt samhällsengagemang

Sparbanksek

Vi är en sparbank och har därför inga aktieägare som kräver vinstutdelning. Vår vinst går tillbaka till det lokala samhället där vi verkar - alltså till Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösunds kommuner. Vi stöttar ungdomsverksamheter, utbildning, idrott, kultur, miljö och näringsliv. Som kund i Sörmlands Sparbank är du en del av det lokala kretsloppet för ett Sörmland som är attraktivt att besöka, bo och verka i.

Sparbankens stödfond

Under våren har Sörmlands Sparbank, genom Sparbankens stödfond, gett ekonomiskt stöd till det lokala föreningslivet och rådgivningsstöd till företag med anledning av Covid-19.

logga för sparbankens stödfond

Sponsring

Vi stöttar föreningslivet! Vill du söka sponsring till din förening?

Two kids and a man on the reserve bench at a football field.

Kunskap

Vi bidrar till lärorika upplevelser för elever inom grundskolan.

Three happy kids running in the forest.

Utvecklingsprojekt

Vi bidrar till idéer som ger positiv utveckling för Sörmland. 

Two businessmen discussing at a counter.

Exempel från vårt samhällsengagemang

Sparbanksmiljonen

Våra kunder är med och fördelar en miljon kronor till lokala kultur- och idrottsföreningar.

Sparbanksmiljonen

Stolt mat i Sörmland

Ett samverkansprojekt som profilerar Sörmland som attraktiv matregion. Vi är initiativtagare och genom projektet stöttar vi en stark tillväxtbranch med många anställda.

Stolt mat i Sörmland

Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden gör aktiva ägarinvesteringar i tillväxtbolag. Tillsammans med affärsänglar har vi investerat mer än 100 miljoner i sörmländska bolag.

Sörmlandsfonden