Stödet är fördelat på 40 föreningar. 20 föreingar har fått 15 000 kr och 10 föreningar 10 000 kr i extra bidrag (utan att behöva ansöka) som stöd för det viktiga arbete ungdomsverksamheten utgör.

Vi har utgått ifrån RF SISUs statistik avseende deltagartillfällen man rapporterar för att få LOK stöd.