Här lämnas information om Sörmlands Sparbanks program för Medium Term Notes (MTN).

Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

Slutliga villkor

Slutliga villkor för lån 102 20211202
Slutliga villkor för lån 103 20220516
Slutliga villkor för lån 104 20221121
Slutliga villkor för lån 105 20230124
Slutliga villkor för lån 106 20231122