Sörmlands Sparbank åsätts kreditbetyg av ett institut, Nordic Credit Rating (NCR). Kreditbetyget påverkar sparbankens kostnader för finansiering på kapitalmarknaden. Ju högre upp man rankas på betygsskalan, desto lägre finansieringskostnad.

NCR har licens hos den europeiska finansinspektionen (ESMA) att verka som kreditvärderingsinstitut i Europa. NCR är ett oberoende bolag som tilldelar kreditbetyg till finansiella institutioner och företag primärt inom Norden.

Läs NCR:s fullständiga rapport om Sörmlands Sparbanks kreditbetyg här 

Läs mer om NCR:s betygskala här