Vi fattar beslut fyra gånger om året. Ansökningsformulären är öppna året runt men vi läser av inkomna ansökningar följande datum:

  • 31 januari
  • 30 april
  • 31 augusti
  • 30 november

Svar på ansökningarna förmedlas senast den 20:e i efterföljande månad.