Meny
Sponsring
Projekt

Att ansöka om bidrag

Vi använder oss av ett digitalt ansökningsförfarande, du söker bidrag digitalt helt enkelt. Vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar året om – dygnet runt. Beslut tar vi generellt dock fyra gånger om året. Nedan ser du vilka datum du behöver förhålla dig till.

Ansökningsperioder

Vi fattar beslut fyra gånger om året. Ansökningsformulären är öppna året runt men vi läser av inkomna ansökningar följande datum:

 • 31 januari
 • 30 april
 • 31 augusti
 • 30 november

Svar på ansökningarna förmedlas senast den 20:e i efterföljande månad. 

Avgränsningar för bidragen

Stiftelsen prioriterar projekt:

 • Bidrar till att stärka den lokala attraktionskraften
 • Som bär en hög grad av sannolikhet för ett lyckat genomförande
 • Där vårt stöd gör skillnad!

Stiftelsen tar inte beslut om sponsringsansökningar, men det gör Sörmlands Sparbank. Klicka här för att komma till Sörmlands Sparbanks sponsringsformulär.

Vem kan få bidrag?

Stiftelsen lämnar i regel inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Stiftelsen lämnar inte heller bidrag till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening eller där stödet kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner.

Sparbanksstiftelsen Sörmland betalar inte ut bidrag till privatpersoner, om det inte gäller renodlade priser eller stipendier. Observera att bidrag endast utbetalas till bankgiro eller konto i Sörmlands Sparbank, undantag kan beviljas av VT/Styrelse.

Vilka geografiska områden kan få bidrag?

Sparbanksstiftelsen Sörmland verkar inom följande kommuner: Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund.

Behandling av personuppgifter

Sparbanksstiftelsen Sörmland avser att på sin webbplats publicera namnen på de sökande som fått bifall på sin ansökan med angivande av beviljat belopp och ändamål. Genom att inlämna en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hantering därav.

Ansökning

1. Förbered din ansökan

Förbered din ansökan Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.

Ha följande information redo:

 •  Projektrubrik (max 150 tecken)
 •  Projektbeskrivning: syfte och ändamål (max 1 500 tecken)
 •  Projektets tidplan (start och slutdatum, observera att bidrag inte beviljas retroaktivt)
 •  Projektekonomi
 •  Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
 •  Vad är sökandes egen insats?
 •  Vilka kostnader finns i projektet?
 •  Vilket belopp söks från sparbanksstiftelsen?

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta oss på samhällsengagemang@sormlandssparbank.se

2. Lämna in din ansökan

Vi har två olika ansökningsformulär – dessa är Kunskapsprojekt (Grundskolan) och Utvecklingsprojekt

Är du pedagog i grundskolan och har en projektidé som bidrar till att dina elever lyckas ännu bättre i skolan? Då hittar du ansökan rörande kunskapsprojekt här: Ansök om Kunskapsprojekt

Söker du medel för ett projekt som bidrar till en eller flera orter (Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund) i Sörmland så hittar du ansökningarformuläret här; Ansök om Utvecklingsprojekt

3. Beslutsprocess

Stiftelsen tar emot ansökningar under hela året, beslutsmöten hålls normalt sedan kvartalsvis. Det kan alltså ta upp till 3–4 månader innan du får besked. Det kan också ta två veckor. Se de aktuella beslutsdatum längst upp på sidan.

Vi kommer eventuellt att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas skriftligen via e-post till den e-postadress som angivits i ansökan. Observera att e-postmeddelande från stiftelsen ibland hamnar i mappen för s.k. skräppost eftersom vi skickar många besked samtidigt.

4. Kommunikation

Vi vill synas med er!

De projekt som får bidrag får gärna lyfta fram Sörmlands Sparbank som bidragsgivare/finansiär i er interna och externa kommunikation kring projektet. Man behöver inte nämna Sparbanksstiftelsen Sörmland i sin kommunikation.

Vill du veta mer om hur du kan ”tagga” Sörmlands Sparbank i sociala medier eller på andra sätt vill uppmärksamma oss med projektet, besök gärna Vi vill synas med er | Sörmlands Sparbank (sormlandssparbank.se).

Beviljade ansökningar kommer vi eventuellt att publicera i vår interna och externa kommunikation – i det fall ni motsätter er detta, önskar vi besked om detta.

5. Utbetalning

Om bidrag beviljats kommer pengarna att betalas ut inom fyra veckor. Normalt förutsätts att utbetalning sker till bankgiro, i andra hand till bankkonto i Sörmlands Sparbank.

6. Återrapportering

Vi ser väldigt positivt på att ni skickar in en slutrapport efter att projektet genomförts till info@sparbanksstiftelsensormland.se.

Vi tar även gärna emot löpande information och bilder (med uttryckligt samtycke från de som syns i bild) att använda i vår kommunikation.

Återrapporteringen ska innehålla dels en kort redogörelse och en enkel ekonomisk redovisning.

Beviljade ansökningar kommer att följas upp. De sökande ska vara beredda att kunna presentera och redovisa resultatet för projektet inför Sörmlands Sparbanks personal, styrelse, förtroendevalda, regionala marknadsråd, Sparbanksstiftelsen Sörmland eller annat vid lämpligt tillfälle. I det fall projektet inte genomförts enligt beskrivning kan återbetalning komma att utkrävas.

Bidrag betalas inte ut kontant.

7. Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte.kning som krävs för hanteringen därav.