Sörmlands Sparbank har beslutat att bidra med 85 000 kr till denna viktiga aktivitet.

Målgruppen är elever mellan 13 och 19 år. Rekryteringsarbetet förankras hos grundskolorna i de tre kommunerna, vilket säkerställer att man når de elever som har störst behov.

Personalen som deltar i undervisningen har olika ämnesinriktningar, till exempel: integrationspedagog, lärare i sång, bild, konst, slöjd, och instrument. Perso­nalen behärskar också flera olika språk för att stötta elever med olika språkbakgrund.

De aktiviteter som genomförs kombineras med diskussioner och samtal, vilket bidrar till elevernas språkutveckling, understödjer inlärning och skapar motivation och självförtroende.

– Att få möjlighet att genomföra den här typen av aktiviteter leder till minskat utanförskap – något som är oerhört angeläget i allmänhet och i vårt närområde i synnerhet, säger Ingrid Falk, som är projektledare för YallaCreate, och fortsätter:

– Vi vet sedan tidigare sommarskolor att eleverna som deltar utvecklas positivt, och hoppas kunna fort­sätta genomföra sommarskolan i många år framöver.

YallaCreate pågår fyra dagar i veckan under två veckor och genomförs på Flens Kulturskola/Bildnings­centrum Stenhammar. Eleverna från andra kommuner får busstransport till Flen.