Vi fattar beslut fyra gånger om året. Ansökningsformulären är öpnna året runt men vi läser av inkomna ansökningar följande datum:

  • 31 januari
  • 30 april
  • 31 augusti
  • 31 november

Svar på ansökningarna förmedlas senast den 15:e i efterföljande månad.