Följande räntor ändras för sparkonton från den 24 oktober 2023

  • privatkonto höjs till 0,20%
  • Sparkapitalkonto (ränta från första kronan) höjs till 2,00 procent för belopp under 250 000 kronor. Belopp över 250 000 kronor höjs till 2,40 procent och för belopp över 1 000 000 kronor höjs till 2,65 procent
  • e-sparkonto höjs till 2,00 procent
  • Investeringssparkonto höjs till 1,50 procent
  • Skogskonto höjs till 3,40 procent
  • Skogsskadekonto höjs till 3,40 procent
  • Skogslikvidkonto höjs till 3,15 procent
  • Placeringskonto Företag höjs till 2,15 procent

Ränta på Specialkonto Privat höjs med 0,25 procentenheter. Räntan på övriga inlåningskonton påverkas ej. Ränteändring gäller ej konton med penningmarknadsrelaterad ränta eller fastränteinlåning. 

Följande räntor ändras för lån

Räntan på revers- och kontokrediter för privatpersoner höjs med 0,25 procentenheter från den 24 oktober 2023

Räntan på revers- och kontokrediter för företag höjs med 0,25 procentenheter från den 24 oktober 2023.

Ändringen gäller ej lån med direktkoppling till marknadsräntor eller lån med bundna räntor.