Fullmakt för omyndig

Vi rekommenderar att firmatecknare i första hand är en myndig person. Vid omyndig firmatecknare måste målsman fylla i en fullmakt för att godkänna samtliga banktjänster med sin namnteckning.
Fullmakt UF

Protokoll

I samband med ett första möte gällande företaget måste ett skriftligt protokoll föras där följande uppgifter ska framgå:

  • Företagets namn
  • Vilka som driver företaget (för att fatta beslut rörande företaget)
  • Vilka som är firmatecknare och har rätt att disponera företagets ekonomi
  • Datum och plats

För att formulera vilka som är firmatecknare kan följande formuleringar användas:

Var och en för sig innebär att dessa två personer kan göra uttag från företagets konto utan den andres medgivande.
(Firmanamn) tecknas av (Namn), personnummer, och (Namn), personnummer, var och en för sig. 

Två i förening innebär att det alltid krävs två personer för att göra uttag från företagets konto. 
(
Firmans namn) tecknas av (Namn), personnummer, och (Namn), personnummer, två i förening. 

Avsluta banktjänster

När året som UF-företagare är slut är det viktigt att ni tömmer företagets konto så att banken kan avsluta engagemanget. Om någon av firmatecknarna har en bankdosa måste den lämnas tillbaka till banken.