När du aktiverar Kundcenter Företag första gången gör så här:

 

I nya internetbanken företag

Logga in i internetbanken. Under menyvalet Övriga tjänster finns en länk som heter Aktivera telefonbanken.

Anslutning av tjänsten sker i fyra steg. Efter att tjänsten och minst en användare är godkänd ska avtalet e-signeras av firmatecknare. Om du som lägger upp tjänsten själv är firmatecknare kan du signera avtalet direkt. För att sedan kunna ringa och använda tjänsten ska företagskoden också aktiveras. Detta gör du efter att avtalet är signerat.

 

På bankkontor

Du är även välkommen in på ett av våra bankkontor för att få hjälp med anslutningen.