Information till dig som ska ansöka

Har du en utvecklingsidé som du tror leder till långsiktig och positiv utveckling för Sörmland? Då är du välkommen med din ansökan! Här finns information som är bra att del av innan du ansöker.

Exempel på allmännyttiga ändamål:

 • Undervisning och utbildning
 • Miljöprojekt
 • Verksamheter inom idrott, konst och kultur
 • Sociala verksamheter och integration
 • Vetenskaplig forskning
 • Näringslivsutveckling

Avsättningen till allmännyttiga ändamål ska inte gå till:

 • Vanlig rörelse- eller investeringsfinansiering
 • Verksamheter som den offentliga sektorn är skyldig att erbjuda
 • Sponsring, alltså ersättning för marknadsföring
 • Företag med vinstintresse
 • Partipolitiska eller religiösa organisationer

Sörmlands Sparbank satsar på sånt som stärker attraktionskraften i våra fem kommuner. Vi stödjer bara verksamheter och projekt av allmänt intresse, där sannolikheten för ett lyckat genomförande är hög. Det är en fördel om du som söker kan visa på ett brett engagemang. Stöd från Sörmlands Sparbank förutsätter i normalfallet stöd från fler investerare och/eller bidragsgivare. Vi stöttar hellre projekt som är för något än emot.

Gåvor från banken går aldrig till verksamheter som strider mot bankens etiska förhållningssätt för exempelvis miljö, lagar och regler eller individers hederlighet. Stödet som lämnas ska inte kunna skada banken.

Stödet med allmänyttiga medel medför inte några krav på motprestationer från mottagaren, förutom att ange banken som finansiär eller medfinansiär av verksamheten. Mottagaren ska vara en förening, organisation eller annan juridisk person. Privatpersoner kan inte vara gåvomottagare om det inte gäller stipendier eller priser. Stöd från Sörmlands Sparbank förutsätter i normalfallet stöd från fler investerare och/eller bidragsgivare.

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka 3 månader från det att ansökan är komplett men vi eftersträvar alltid att ge ett så snabbt besked som möjligt. Tänk gärna på att vara ute i god tid med din ansökan.