Kunskapsprojekt

Vi bidrar till projekt som skapar möjlighet till lärorika studiebesök och andra utvecklande upplevelser. Ansökan kan röra en klass, flera klasser eller varför inte flera skolor! Vad har du för spännande idé?

Alla pedagoger i skolan är välkomna att söka pengar till sitt kunskapsprojekt. Projekten ska ge en djupare dimension utöver den direkta läroplanen. Det finns ingen undre eller övre gräns för hur mycket pengar man får söka, däremot tittar vi på kostnaden per elev. Vi bidrar till kunskapsprojekt för skolklasser i Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund.

Utbetalning

Alla beviljade bidrag betalas ut inom 4 veckor från att beslutet kommunicerats. Pengarna sätts in på angivet konto i ansökan. Efter att projektet har genomförts ska det redovisas. Fyll i redovisningsforumulär här

Det här tittar vi på i din ansökan

Projektet ska gärna vara ämnesövergripande och innehålla många olika typer av lärande för eleverna. Ansökningarna kan till exempel handla om studiebesök hos museum, företag och organisationer. Ni kan också bjuda in spännande personer till skolan. Själva upplevelsen ska inte bara vara en final eller ett firande, utan är menad att förstärka undervisningen inom hela projektet.

Håll ansökan kortfattad, du behöver inte ha med läroplan eller kursmål. Fokusera på ditt driv i projektet och hur projektet kommer gynna eleverna i deras lärande.

Att ha med i ansökan

 • Vad är målet med projektet?
 • Hur förbereds, utförs och redovisas projektet av eleverna?
 • Hur kommer ditt projekt att förbättra elevernas studieresultat?
 • Hur kommer projektet redovisas på skolan?
 • Hur många elever berörs av ansökan?
 • Vad kommer projektet att kosta?

Vi ger inte bidrag till:

 • Kostnader för material eller mat.
 • Kostnader för fortbildning av pedagoger.
 • Aktiviteter som redan utförs av skolan, exempelvis friluftsdagar.
 • Aktiviteter som ingår i skolans uppdrag, exempelvis resa för marknadsföring av gymnasieutbildning.
 • Skolresor/Klassresor
 • Flera upplevelser till samma klass eller grupp på kort tid.
 • ”Samma” ansökan om och om igen.

Det finns ingen undre eller övre gräns för hur mycket pengar man får ansöka om, däremot tittar vi på kostnaden per elev. Till dyrare projekt ser vi gärna fler finansiärer, exempelvis skolan själv.

En del ansökningar får avslag. Det handlar inte om att projektet är dåligt, utan att vi tycker andra projekt är bättre. Ta då nya tag, hitta en ny vinkling eller nytt angreppssätt och sök igen!