Sören Forss

Födelseår 1950
invald 2019

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Styrelseledamot
 • Kreditutskottet, ledamot

Utbildning

 • Lantmästarexamen

Erfarenhet av finansiell verksamhet


Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Maskinring Sörmland Ekonomisk Förening, vd
 • LRF Konsult AB, ekonom
 • Föreningsbanken, ledamot i lokalstyrelse Malmköping
 • Arlas förvaltningsråd, ordförande
 • LRFs länsförbund, styrelseledamot
 • Arrendenämnden, ledamot

Pågående uppdrag

 • Ludvig och Co AB, ekonomikonsult
 • Stiftelsen Jacobsbergs Fond, styrelseledamot
 • Enskild firma för tillsyns- och besiktningsuppdrag 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2023.