Birgitta Johansson Hedberg

Födelseår 1947
Invald 2016

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Styrelsens ordförande
 • Ersättningsutskottet, ordförande
 • Kreditutskottet, vice ordförande
 • Risk- och revisionsutskottet, vice ordförande

Utbildning

 • Psykologexamen

Erfarenhet av finansiell verksamhet

 • Finansinspektionen, vice styrelseordförande
 • Resolutionsdelegationen, vice styrelseordförande
 • Swedbank Hypotek, styrelseordförande
 • Fjärde AP-fonden, vice styrelseordförande
 • Försäkringsaktiebolaget Skandia, styrelseledamot
 • Almi Företagspartner, Stockholm Södermanland, styrelseordförande
 • Föreningssparbanken, verkställande direktör
 • Södra Skogsägarna ekonomisk förening, styrelseledamot

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Lantmännen, verkställande direktör Liber, verkställande direktör
 • Aktiebolaget Lindex, styrelseordförande
 • Liber, verkställande direktör

Pågående uppdrag

 • Sparbankernas Ägarförening, styrelseledamot
 • Vitec Software, styrelseledamot
 • Hedberg Ekologkonsult AB, styrelseledamot

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2023.