Sörmlands Sparbank  
     
  Sparbanksmiljonen  
 

Vilken förening klappar ditt hjärta för?
Boka rådgivning och stötta din förening
med 500 kronor 

Sörmlands Sparbank är ingen vanlig bank. Vi bidrar till en sund och hållbar ekonomi för dig som privatperson eller företagare, men också till det lokala samhället. Vi stöttar föreningslivet, eftersom det har en viktig roll för både gemenskap och integration.

Vilken förening klappar ditt hjärta för? Genom Sparbanksmiljonen ger vi 500 kronor till valfri kultur- eller idrottsförening för varje bokat rådgivnings­möte. Du kan alltså vara med och påverka vilken förening som får ta del av pengarna. Totalt skänker Sörmlands Sparbank en miljon kronor till föreningar i kommunerna Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund.

Ta hand om din ekonomi och stötta det lokala föreningslivet. Boka ditt rådgivningsmöte idag!

Boka privatrådgivning Boka företagsrådgivning

Sörmlands Sparbank gör gott för bygden

Vi är ingen vanlig bank. Vi har inga aktie­ägare som kräver utdelning, våra främsta intressenter är kunderna och lokal­samhället. Det gör att vi varje år åter­investerar en del av bankens överskott i satsningar lokalt på skola, kultur, idrott och näringsliv. Hittills har vi delat ut 112 miljoner till initiativ som på olika sätt bidrar till att utveckla Sörmlandsregionen.

Föreningsinformation

Sparbanksmiljonen gäller för kultur- och idrottsföreningar i kommunerna Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund. Gäller inte för politiska eller religiösa föreningar. För att kunna ta del av pengarna behöver föreningen ha ett konto i Sörmlands Sparbank. Nedan kan du läsa mer om vårt föreningserbjudande.

Föreningserbjudande

Villkor för Sparbanksmiljonen