– Fortsatt hög förändringstakt har präglat bankens första halvår, där bland annat beslut om att bolagisera banken fattades på sparbanksstämman. Banken fortsätter växa i snabb takt samtidigt som lönsamheten förbättras, kommenterar vd Sören Schelander.

Ekonomisk sammanfattning (första halvåret 2020 anges inom parentes)

Resultat
•    Rörelseresultatet uppgick till 140 mkr (19)
•    Räntenettot ökade med 4 procent till 129 mkr
•    Utdelningar uppgick till 52 mkr (2)
•    Kostnaderna ökade med 1 procent till 146 mkr (145)
•    Kreditförlusterna påverkade resultatet positivt med 29,6 mkr (-23,5) efter minskade reserveringar
•    K/I talet efter kreditförluster uppgick till 45 procent (90)

Likviditet och kapital
•    Likviditetstäckningsgraden uppgick till 332 procent (392)
•    Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 21,5 procent (21,0)
•    Bruttosoliditeten uppgick till 11,1 procent (11,5)

Volymer
•    Utlåning till allmänheten ökade med 14 procent till 13 657 mkr
•    In- och upplåning från allmänheten ökade med 8 procent till 14 781 mkr
•    Affärsvolymen ökade med 11 procent till 49,4 mdr 

Kontakt

Sören Schelander, vd
Tel. +46 (0)70-835 48 35

Anders Runesson, ekonomi- och finanschef
Tel. +46 (0)73-026 82 44

 

Ladda ner delårsrapporten här