För dig som sparar i Sverigefond MEGA

Sammanläggningen innebär ingen större skillnad då Sverigefond MEGA och Sverigefond har samma karaktär och placeringsinriktning. Fonden kommer efter sammanläggningen att få utökade välja bort kriterier. Dina andelar i fonden förs över till Sverigefond I (du behåller samma förvaltningsavgift på 0,52 procent). I samband med sammanläggningen gör vi ett fåtal ändringar i fondbestämmelserna för Sverigefond som samtidigt byter namn till Swedbank Robur Sverige.

För dig som sparar i Transition Sweden

Sammanläggningen innebär en marginell skillnad då Transition Sweden och Sverigefond förvaltas snarlikt. De har liknande karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Dina andelar i fonden förs över till Sverigefond A (du behåller samma förvaltningsavgift på 1,25 procent). I samband med sammanläggningen gör vi ett fåtal ändringar i fondbestämmelserna för Sverigefond som samtidigt byter namn till Swedbank Robur Sverige.

För dig som sparar i Transition Sweden MEGA

Sammanläggningen innebär en marginell skillnad då Transition Sweden MEGA och Sverigefond förvaltas snarlikt. De har liknande karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Dina andelar i fonden förs över till Sverigefond J (du behåller samma förvaltningsavgift på 0,72 procent). I samband med sammanläggningen gör vi ett fåtal ändringar i fondbestämmelserna för Sverigefond som samtidigt byter namn till Swedbank Robur Sverige.

Det här gäller vid sammanläggningen den 17 maj

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden hos din återförsäljare till och med tisdagen den 17 maj före klockan 16.00. Observera att bryttiden kan skilja sig mellan oss och våra distributörer. Se specifik information om bryttiden på varje distributörs webbsida.
  • Order om köp och försäljning av andelar i den fond du äger som kommit oss tillhanda efter den 17 maj klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 23 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 23 maj öppnas Sverigefond (Swedbank Robur Sverige) för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i den fond du äger före den 17 maj kommer dina andelar i fonden att föras över till Sverigefond ((Swedbank Robur Sverige). Den 23 maj när Sverigefond öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
  • Eventuella månadsöverföringar i den fond du har andelar i ställs automatiskt om till Sverigefond (Swedbank Robur Sverige) A, I eller J beroende på vilken fond du har andelar i.

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven. 

Kundbrev Sverigefond MEGA (pdf)
Kundbrev Transition Sweden (pdf)
Kundbrev Transition Sweden MEGA (pdf)
Swedbank Roburs Strategi för att välja bort (pdf)