Följande räntor ändras för sparkonton från och med 16 maj 2023

  • e-sparkonto höjs till 1,60 procent
  • Sparkapitalkonto höjs till 1,50 procent för belopp under 250 000 kronor. Ränta från första kronan på belopp över 250 000 kronor 2,00 procent och för belopp över 1 000 000 kronor 2,40 procent
  • Ungdomskonto höjs till 0,55 procent
  • Skogskonto höjs till 2,90 procent
  • Skogsskadekonto höjs till 2,90 procent
  • Skogslikvidkonto höjs 2,65 procent
  • Placeringskonto Företag höjs till 1,70 procent

Ränta på Specialkonto Privat höjs med 0,50 procentenheter. Räntan på övriga inlåningskonton påverkas ej. Ränteändring gäller ej konton med penningmarknadsrelaterad ränta eller fastränteinlåning. 

Följande räntor ändras för lån

Räntan på revers- och kontokrediter för privatpersoner höjs med 0,50 procentenheter från och med den 16 maj 2023. 

Räntan på revers- och kontokrediter för företag höjs med 0,50 procentenheter från och med den 11 maj 2023.

Ändringen gäller ej lån med direktkoppling till marknadsräntor eller lån med bundna räntor.