Meny

Jämför våra olika BankID

  Mobilt BankID BankID på fil BankID på kort
Åldersgräns Ingen* Från 18 år Ingen*
Kund utan svenskt personnr Nej Nej Nej
Kund med skyddad identitet Ja Nej Ja
Kund utan officiell adress** Nej Nej Nej
Giltighetstid 3 år 3 mån 5 år
Beställs Internetbanken
Vår app
Bankkontor
Internetbanken Bankkontor
Inloggning hos oss i internetbanken och appar Ja Nej Ja
Inloggning företag och myndigheter Ja Ja Ja
Inloggning hos 1177.se Ja Ja Ja
Underskrift av avtal hos företag och myndigheter Ja Ja Ja
Pris - kostnaden för att skaffa tjänsten Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Engångskostnad 400 kr + 100 kr
***

* Förutsätter att den minderårige själv kan hantera sitt BankID utan hjälp av en vuxen.

** Du behöver vara folkbokförd med officiell adress hos Skatteverket för att kunna beställa ett BankID. 

*** Engångskostnad för BankID på kort: 400 kr. Engångskostnad för kortläsare, som behövs till BankID på kort: 100 kr