Torbjörn Jacobsson

Födelseår 1970
Invald 2019

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Vice styrelseordförande
 • Risk- och revisionsutskottet, ordförande
 • Ersättningsutskott, ledamot
 • Kreditutskottet, ledamot

Utbildning

 • Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet
 • Executive MBA, Stockholms Universitet
 • Diplomerad controller, Företagsuniversitetet, Stockholm
 • Ekonomichefutbildning, Företagsekonomiska institutet, Stockholm

Erfarenhet av finansiell verksamhet

 • Avida Finans AB, riskchef
 • Marginalen Bank, flera ledande roller däribland riskchef och koncernekonomichef

Pågående uppdrag

 • Consulting T Jacobsson AB, ägare och styrelseordförande
 • Ordförande för Equmeniakyrkans pensionsstiftelse
 • Andreaskyrkan, styrelseledamot
 • Ledamot och vd i FinTech AB tillsammans med dotterbolaget Mtaji Tanzania Ltd
 • Loomis Digital Solutions AB, styrelseledamot
 • Ecohomes Co. Ltd, Dar Es Salaam, Tanzania

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.