Tomas Horner

Födelseår 1991
Invald 2021

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

  • Stf Säkerhetschef

Utbildning

  • Ekonomistudier, internationell ekonomi, vid Luleå tekniska universitet
  • Ekonomistudier vid Augsburg university of applied sciences
  • Kurser vid företagsuniversitetet inom ledarskap och säkerhet 

Erfarenhet av finansiell verksamhet

  • Arbetat i kundtjänst och telefonbank i Sörmlands Sparbank under åren 2013 till 2016.
  • Internship – Swedbank Private Banking 

Ledamotens oberoende

Anställd i Sörmlands Sparbank och kan därför inte anses vara oberoende i förhållande till Banken. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.