Sören Schelander

Födelseår 1965
Vd från och med 5 april 2018

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Verkställande direktör
 • Styrelseledamot
 • Kreditutskottet, Risk- och revisionsutskottet och Ersättningsutskottet (adjungerad)

Utbildning

 • Civilekonom, Karlstads Universitet

Erfarenhet av finansiell verksamhet

 • Länsförsäkringar Bank AB, styrelseledamot
 • Länsförsäkringar Älvsborg, styrelseledamot
 • Föreningssparbanken Juristbyrå AB, verkställande direktör
 • Länsförsäkringar Älvsborg, verkställande direktör
 • Danske Bank, bankchef Skaraborgs Provinsbank
 • Danske Bank, chef finanscenter väst samt Storkund väst
 • Föreningssparbanken, bankchef Skövde
 • Föreningssparbanken, bankchef Falköping

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot
 • Skaraborgs Invest AB, styrelseledamot
 • Älvsborgs Larmcentral AB, styrelseordförande

Pågående uppdrag

 • Sörmlands Sparbank, verkställande direktör
 • Östsvenska Handelskammaren, styrelseledamot
 • Östsvenska Handelskammaren Service AB

Ledamotens oberoende

Sören Schelander har gedigen bankerfarenhet och har arbetat lokalt och regionalt som bankchef inom Retail Banking och centralt på strategisk nivå inom Swedbank, Danske Bank och Länsförsäkringar. Verkställande direktör för Sörmlands Sparbank sedan 5 april 2018.

Sören Schelander är anställd i Sörmlands Sparbank och kan därför inte anses oberoende till banken. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.