Peter Whass

Födelseår 1954
Invald 2020

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Styrelseledamot
 • Kreditutskottet, ledamot

Utbildning

 • Civilingenjör (bärande konstruktioner och husbyggnad) KTH

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Byggnads AB L E Lundberg, Vd (tidigare även regionchef, fastighetschef, projektledare och styrelseordförande)
 • Holmenbyggarna, vd
 • Arne Johnson Ingenjörsbyrå, konstruktör samt konstruktion och kontorschef
 • Skanska, arbetsledare 
 • Fastighetsägarna Öst, styrelseordförande 
 • Marknadsbolaget Nya Norrköping AB, styrelseordförande 
 • Marknadsbolaget Fjärde Storstadsregionen, ordförande 
 • Norrköpings näringslivsråd, medgrundare 

Pågående uppdrag

 • Fastighets AB L E Lundberg, styrelseledamot 
 • Östsvenska Handelskammaren, Vision East Sweden, ledamot i valberedning 
 • Whass Fastighets AB, styrelseledamot
 • Whass Fastigheter AB, styrelsesuppleant
 • Whass Projektpartner AB, styrelsesuppleant
 • Whass Förvaltning AB, styrelsesuppleant
 • Whass Utveckling AB, styrelsesuppleant
 • Whass Holding AB, styrelsesuppleant
 • Whass Fastighets Teglet AB och Whass Fastighet Krokek AB, styrelseledamot
 • Reliwe AB, styrelsesuppleant
 • Fastigheterna Prytzbacken AB, Whass Projekt 20 AB, Whass Projekt 10 AB, Whass Fastighet Teglet AB, Whass Holding 2 AB

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.