Mia Melvinsson

Födelseår 1955
Invald 2021

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Styrelseledamot
 • Kreditutskottet, ledamot

Utbildning

 • Ekonomiska utbildningar på högskolenivå.
  – Högre Företagsekonomisk utbildning
  – Företagsutbildning, företagsprogram 2
 • Ledarskapsutbildningar
 • Säljutbildningar
 • LEAN ständiga förbättringar
 • Styrelseutbildning i modernt styrelsearbete. Rätt Fokus i styrelsearbetet.

Erfarenhet av finansiell verksamhet

 • Kontorschef i SEB inom Katrineholm/Flen och Vingåker
 • Områdeschef i Sörmlands Sparbank Flen
 • Kundtjänstchef i Sörmlands Sparbank Katrineholm

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Ordförande i Nyföretagarcentrum Västra Sörmland, Katrineholm
 • VD för Katrineholms Entreprenörscentrum (Katec)

Pågående uppdrag

 • Styrelseledamot i Oppunda Invest AB
 • Styrelsesuppleant i Oppunda El AB
 • Styrelsesuppleant i Oppunda Svets och Mekanik AB
 • Styrelsesuppleant i Plus Katrineholm, tidigare KFV Marknadsföring
 • Styrelsesuppleant och ekonomiansvarig för Frida Thornberg Productions AB, Stockholm

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.