Magnus Wärulf

Födelseår 1966
Invald 2016

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

  • Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Utbildning

  • Gymnasieexamen

Erfarenhet av finansiell verksamhet

  • Kreditgranskare, Sörmlands Sparbank

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

  • Anställd i Sörmlands Sparbank sedan 1987, arbetat inom kassa/kundtjänst, redovisningsavdelningen, inlåningsförvaltning

Ledamotens oberoende

Anställd i Sörmlands Sparbank och kan därför inte anses vara oberoende i förhållande till Banken. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.