Liselott Hagberg

Födelseår 1958
Invald 2020

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Styrelseledamot
 • Risk- och revisionsutskottet, ledamot

Utbildning

 • Gymnasieexamen, löpande vidareutbildningar främst inom ledarskap

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Riksdagsledamot och ledamot i Konstitutionsutskottet, Utbildningsutskottet och Näringsutskottet
 • Tredje vice talman, inkl. Riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden
 • Ordförande Socialförsäkringsnämnd 6, Försäkringskassan Södermanland
 • Ordförande Mälardalens högskolas styrelse
 • Ledamot i 2003 års vallagskommitté
 • Ledamot i 2004 års integritetsskyddskommitté
 • Ledamot i 2008/09 URF3 Riksrevisionsutredningen

Pågående uppdrag

 • Nyföretagarcentrums styrelse, ledamot
 • Sörmlands matklusters styrelse, ledamot
 • Sparbanksstiftelsen Sörmland, ordförande

Ledamotens oberoende

Ledamoten är ordförande i ägarstiftelsen Sparbanksstiftelsen Sörmland varför Liselott Hagberg inte kan betraktas som oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.