Helena Palmgren

Födelseår 1976
Invald 2020

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Styrelseledamot
 • Risk- och revisionsutskottet, ledamot
 • Helena är den ledamot i styrelsen som besitter så kallade särskilda kunskaper om försäkringsdistribution som i vart fall en ledamot i styrelsen ska besitta. 

Utbildning

 • Stockholms Universitet; kurser inom juridik, ekonomi och försäkring
 • Utbildningar inom ledarskap
 • Utbildning inom Internrevision
 • Utbildning inom digital försäljning

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Vd och medgrundare, Brummer Life Försäkringsaktiebolag
 • Vd och medgrundare, Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Styrelseledamot, Min Pension Sverige
 • Ledamot i fullmäktige, Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
 • Försäljningsansvarig, SPP

Pågående uppdrag

 • Palmgren och Bähr, delägare och medgrundare
 • Elementa Asset Management, styrelseledamot 
 • Savr AB, styrelseledamot
 • Lysa Life AB, styrelseledamot 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2023.