Bo Ljungström

Födelseår 1952
Invald 2017

Roll i Sörmlands Sparbank AB (publ)

 • Styrelseledamot
 • Kreditutskottet, ordförande
 • Ersättningsutskottet, vice ordförande
 • Risk- och revisionsutskottet, ledamot

Utbildning

 • Katrineholm Technical High School
 • Erfarenhet av finansiell verksamhet

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

 • Vingåkers Factory Outlet AB, styrelseordförande
 • WFKS Fastighetsförvaltning AB, styrelseordförande
 • Oscar Jacobson Corporate AB, vd
 • Oscar Jacobson AB, suppleant och COO
 • Tiger of Sweden AB, COO
 • Sir of Sweden AB, vd
 • Ljungströmsgruppen AB/Sir Tiger Holding AB, vd

Pågående uppdrag

 • BOLJ Invest AB, styrelseordförande
 • Anders Ljungström Bygg och Montage AB, suppleant
 • Vingåkers Kommunfastigheter AB, vice ordförande
 • Aktiebolaget Vingåkershem, vice ordförande
 • Vingåkers Kraft Aktiebolag, vice ordförande

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Lämplighetsprövad av Banken enligt bankens interna styrdokument. Ledningsprövad 2022.