Anders Runesson

Födelseår 1984
Anställd sedan 2019

Roll i Sörmlands Sparbank

  • Ekonomi- och finanschef

Utbildning

  • Civilekonomexamen med inriktning på finansiell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
  • Högskoleingengörsexamen i maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Erfarenhet av finansiell verksamhet

  • Swedbank Hypotek AB, CFO
  • Swedbank, Head of Business Analysis and Control, Group Treasury
  • Swedbank, Head of Group Treasury & LC&I Accounting and Valuation Group 
  • Swedbank, Head of Trading Accounting FX/FI, Group Finance

Övrig väsentlig arbetslivserfarenhet

Pågående uppdrag